Fotografie Philippe van Gelooven


FAQ

Vragen:

Hoe kan ik als nieuwe gebruiker een pand aanbieden?

Hoe kan ik als reeds aangemelde gebruiker een pand aanbieden?

Hoe kan ik mijn aangeboden panden nadien aanpassen/wijzigen?

Hoe kan ik foto’s aanbieden en/of wijzigen?

Hoe kan ik een pand verwijderen?

Hoe kan ik mijn registratie opzeggen?

Hoe werkt de zoekteller?

Wie kan ik contacteren als een pand mij interesseert?

Hoe up-to-date is de immodatabank ?Antwoorden:

Hoe kan ik als nieuwe gebruiker een pand aanbieden?


Klik hiervoor op "Aanbieden" Klik daarna op "Aanmelden" U komt terecht op de profielpagina en wordt verzocht de registratiefiche te vervolledigen. Deze gegevens verschijnen op de detailfiche van het pand, zodat geïnteresseerde kopers/huurders u kunnen contacteren. Druk op "versturen" nadat u de profielpagina heeft ingevuld; Na het versturen, leiden wij u doorheen een aantal pagina’s waarop u de pandgegevens kan invullen; Nadat alle fiches zijn doorlopen, dient u op de laatste fiche op "Versturen" te drukken om uw pand door te sturen. Wij zorgen ervoor dat uw pand na max. 1 werkdag effectief on-line staat.


Hoe kan ik als reeds aangemelde gebruiker een pand aanbieden?


Klik hiervoor op "Aanbieden" Vul uw e-mail adres en paswoord in (zelf opgegeven bij de eerste ingave) en klik op "Login"; Wij verwelkomen u op uw persoonlijke steekkaart; Klik op "Nieuwe eigendom" Hierna leiden wij u door de detailfiche van het (nieuwe) pand; Nadat alle fiches zijn doorlopen, dient u bij de laatste fiche op "Versturen" te drukken om uw pand door te sturen. Wij zorgen ervoor dat uw pand na max. 1 werkdag on-line staat


Hoe kan ik mijn aangeboden panden nadien aanpassen/wijzigen?


U wenst bijvoorbeeld wijzigingen aan te brengen in de prijs, opgegeven oppervlaktes, omschrijvingen, afspraken,... Aangezien u de woning of bedrijfspand oorspronkelijk zelf heeft ingevoerd, kan u alle aanpassingen ook zelf uitvoeren. Na max. 1 werkdag staan de aanpassingen effectief on-line. Allereerst moet u terug de detailfiche openen van het desbetreffende pand: Klik hiervoor op "Aanbieden" Vul uw e-mail adres en paswoord in (zelf opgegeven bij het aanbieden); U komt dan terecht op uw persoonlijke steekkaart. Onderaan staan alle panden die zich op dat moment in uw pandenportefeuille bevinden alfabetisch gerangschikt; Naast het desbetreffende pand staat een blauw balkje "Wijzig". Hier moet u op klikken; U komt dan in de detailfiche van het pand terecht. Dit zijn alle bladen die u bent tegenkomen bij de eerste aanbieding. U kan hier vlot doorgaan en alle aanpassingen uitvoeren. Klik altijd onderaan op "Volgende pagina" tot u uiteindelijk op de laatste pagina belandt! Om alle aanpassingen definitief te bevestigen, mag u niet vergeten op "Versturen" te drukken! Na max. 1 werkdag worden de aanpassingen on-line gebracht.


Hoe kan ik foto’s aanbieden en/of wijzigen?


Aangezien het een woning of bedrijfspand is dat door u persoonlijk is ingevoerd, kan u zelf de foto's toevoegen (of wijzigen). Na max. 1 werkdag staan de aanpassingen effectief on-line. Allereerst moet u terug de detailfiche openen van het desbetreffende pand (zie vraag 'Hoe kan ik mijn aangeboden pand nadien aanpassen/wijzigen'). Hier kan u vlot doorgaan (en eventueel aanpassingen doen), maar klik altijd onderaan op "volgende pagina" tot u op de betreffende pagina belandt = Aanbieden eigendom - Bijvoegen foto's. Invullen/wijzigen van de foto's gaat als volgt: Achter elk vakje (eerste/tweede/derde foto) staat "Bladeren". Klik hier op en vervolgens kan u de ingescande foto ophalen van uw diskette of van de harde schijf; Als alle foto's zijn opgehaald (de witregel achter eerste/tweede/derde foto is ingevuld), klikt u op "Verstuur de foto's"; Eventjes wachten, want de foto's worden doorgestuurd naar de server. Op het moment dat u uw foto's effectief ziet verschijnen, is het doorsturen gelukt; niet vergeten om ook dan onderaan op "Volgende pagina" te klikken; laatste pagina (met eventuele opmerkingen) en terug klikken op "Volgende pagina"; om alle aanpassingen/wijzigingen definitief te bevestigen mag u niet vergeten op "Versturen" te drukken!


Hoe kan ik een pand verwijderen?


Uw aangeboden pand is verkocht of verhuurd en u wilt het van de Immodatabank verwijderen. Aangezien het een woning of bedrijfsgebouw is dat door u persoonlijk is ingevoerd, kan u de verwijdering zelf uitvoeren. Allereerst moet u uw eigen pandportefeuille openen door te klikken op "Aanbieden" ; Vul uw e-mail adres en paswoord in (zelf opgegeven bij het aanbieden); U komt dan terecht op uw persoonlijke steekkaart. Onderaan staan alle panden alfabetisch gerangschikt die zich op dat moment in uw portefeuille bevinden; Naast het desbetreffende pand staat een blauw balkje met "Verwijder". Hier moet u op klikken. Het pand wordt dan onmiddellijk en definitief van de website verwijderd.


Hoe kan ik mijn registratie opzeggen?


U wenst niet langer op de hoogte te worden gehouden van panden die voldoen aan uw zoekcriteria. Dit gebeurt op gelijkaardige wijze als het registeren zelf. U klikt hiervoor op "registreer", vult vervolgens opnieuw het e-mail adres in waarop u de gegevens krijgt toegezonden en klikt dan op de blauwe knop "Opzeggen".


Hoe werkt de zoekteller?


Boven aan de zoekpagina staat een teller die het aantal beschikbare panden opgeeft die aan de door u opgegeven zoekcriteria voldoen. De 'teller' past zich slechts aan nadat uw keuze bevestigd is. Praktisch betekent dit: op het moment dat u op een ander vakje klikt; Als u als hoofdtype 'woning' aanduidt, zal hij slechts alle woningen overhouden, nadat overgegaan is naar het volgende vakje. Klik daarna op uw volgende keuze. Zolang u het vakje 'openhoudt', weet het systeem niet of dit uw definitieve keuze is; Als u het resultaat van uw gemaakte keuze wil zien, moet u niet op 'zoeken' drukken, maar op het blauwe balkje bovenaan het scherm met 'Bekijk resultaat'!


Wie kan ik contacteren als een pand mij interesseert?


Nadat u een aantal criteria heeft ingegeven (type, ligging, te koop/te huur, prijs, ...), drukt u op "Bekijk resultaat". Zo bekomt u een overzicht van alle panden die beantwoorden aan uw criteria. Als u op de naam van het pand klikt, verschijnt de detailfiche van het desbetreffende pand: exacte locatie, prijs, contactpersonen, beschrijvingen en eventuele bijkomende informatie. Wenst u terug het pandenoverzicht te krijgen, dan kan dit via de "Back" of "Vorige"-toets van uw systeem.


Hoe up-to-date is de immodatabank ?


De eigenaar van het pand voert zelfstandig het beheer over zijn aangeboden pand(en). Hij kan gegevens van het pand verwijderen en wijzigen. Om te vermijden dat de Immodatabank zou 'vervuild' worden met verouderde informatie wordt na 6 maanden een verwittigingsmail toegestuurd naar de personen die een pand aanbieden. Indien zij in die maand het pand niet zelf verwijderen of gegevens eraan wijzigen, zal het pand in de maand daaropvolgend van de Immodatabank verdwijnen.