Fotografie Philippe van Gelooven

Woonhuis in open bebouwing te Genk, Borggraafstraat 26
Borggraafstraat 26 - 3600 Genk
4 slaapkamers
open bebouwing
€ 0
STAD GENK (derde afdeling) Een woonhuis met alle aanhorigheden, op en met grond, gelegen Jos Degreevestraat 40, in woonuitbreidingsgebied, ten kadaster bekend sectie B, nummer 730/C P0001, 8a76ca.
Jos De Greevstraat 40 - 3600 Genk
4 slaapkamers
half-open bebouwing
€ 0
Rechtvan hoger bod Bij openbare verkoping, gehouden voor geassocieerd notaris Yves CLERCX, te Genk, op maandag 9 november 2015, werden volgende onroerende goederen toegewezen onder voorbehoud van afwezigheid
Vooruitzichtlaan 23 - 3600 Genk
5 slaapkamers
half-open bebouwing
€ 0
RECHT VAN HOGER BOD wijkwoning te Genk, Goudstraat 21 (termien) Bij openbare verkoping, gehouden voor geassocieerd notaris Yves CLERCX, te Genk, op dinsdag 6 oktober 2015, werden volgende onroerende
Goudstraat 21 - 3600 Genk
3 slaapkamers
half-open bebouwing
€ 0